Portre Çizim

Portre Çizimi

Haftanın belli bir günü sadece portre çizimine ayrılmaktadır. Atölye çalışması aylık periyotlar halinde olup kara kalem ile başlanmaktadır. Atölyenin ikinci aşamasında renk ile portre çözümleme, üçüncü aşamasında kolaj ile portre çözümleme, dördüncü ve son aşamada ise kil ile portre çözümleme eğitimi verilmektedir.